IMAGINATIVE PLAYGROUND

 

โครงการติดตั้งสนามเด็กเล่นที่ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชนเป็นโครงการในอนาคต ชิ้นส่วนของสนามเด็กเล่นนี้มีความแข็งแรงทนทานปลอดภัย สามารถถอดประกอบได้ตามความคิดอย่างอิสระ สามารถฝึกฝนให้เด็กๆเกิดความร่วมมือกันระหว่างเล่น หากธุรกิจของเราประสบความสำเร็จ เราจะนำรายได้มาแบ่งปันและสร้างสรรค์สนามเด็กเล่นแห่งจินตนาการนี้เพื่อส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชนต่อไป