iwise King

iwise King is the ruler of the Land of Crowns. He is extremely merciful, and has a great dream that everyone would be happy and able to fulfill his/her dreams.

ไอไวซ์คิงเป็นผู้ปกครองเมืองมงกุฎ มีความเมตตาที่เป็นเลิศ มีความฝันที่ยิ่งใหญ่ คืออยากให้ทุกคนมีความสุขและบรรลุความฝันที่ฝันไว้

iwise Queen

iwise Queen. Have love and good wishes. She always see the good side in others, appreiciate and like to empower others to be success.

ไอไวซ์ควีนมีความรักและปรารถนาดี ต่อผู้อื่น มองแต่ด้านดีของผู้อื่น ให้กำลังใจ และชื่นชมผู้อื่นอยู่เสมอ

Christmas

Christmas is a representative of the happyness in winter, love to make others get warm and always make friends smile by giving wonderful gift in winter.

คริสต์มาสตัวแทนแห่งความสุขในช่วงฤดูหนาวชอบให้ความอบอุ่นกับผู้อื่น หาฃองขวัญมาให้ เพื่อนๆได้ยิ้มเสมอ

Goldle

Goldie is smart and cautious. He has ability to calculate. he love justice and like to have coin as a weapon for making a deal with others.

โกลดี้ รอบคอบ มีความสามารถในการคิด คำนวณ ฉลาดและรอบคอบ รักความ ยุติธรรม หัวการค้า มีอาวุธเป็นเหรียญ เพื่อใช้เจรจาและสร้างข้อตกลง

Hope

Hope is extremely merciful, and has a great dream that everyone would be happy and able to fulfill his/her dreams.

โฮบ มีความเมตตาที่เป็นเลิศ มีความฝันที่ยิ่งใหญ่คืออยากให้ทุกคนมีความสุขและบรรลุความฝันที่ฝันไว้้

Hola

Hola believes in the possibility of new things, likes to courage othersso that they dare to dream and believe in the better future.

วิซ เชื่อมั่นในสิ่งความเป็นไปได้ใหม่ๆ มีความรักและปรารถนาดีต่อผู้อื่น ชอบให้ กำลังใจผู้อื่นให้กล้าฝันมีความหวังและเชื่อมั่นในอนาคตที่ดีกว่า 

Melody

Melody is always in a good mood, good-humored, be cheerful and joyful, has a music in its heart. who geting close to them will be bewicth, forget oneself and be in a dreamer state

เมโลดี้ อารมณ์ดี หรรษา ร่าเริง รื่นเริง และ เบิกบาน มีเสียงดนตรีข้างในหัวใจ ใครเข้าใกล้ จะเคลิ้บเคลิ้มและมีความสุข มีจินตนาการ เป็นเลิศ

Windy

Windy, the representative of clemency, brings everywhere with her the breeze. Because she is a good listener and friendly, she can easily calm down people’s frustration.

วินดี้ ตัวแทนแห่งความเย็นสบาย จะพัดพาเอา ลมมาด้วย ใจเย็น ชอบรับฟังผู้อื่นและเข้ากับ ผู้อื่นได้ง่าย คลายความรุ่มร้อนให้เพื่อน

Iwise

iwise, the eldest brother, is kind, merciful and confident. His only dream is for his two younger siblings to be able to imagine their own futures, pursue their dreams, and make them come true.

ไอไวซ์เป็นพี่คนโต มีจิตใจโอบอ้อมอารี มีเมตตา มีความฝันและเชื่อมั่นในตัวเอง ความฝันของไอ ไวซ์นั้นคือต้องการให้น้องทั้งสองสามารถจินตนาการถึงอนาคตของตัวเอง ลงมือสร้างความฝัน ผลักดันให้เป็นความจริง

Envy

Envy, the youngest, is envious. He never appreciates what he has and always thinks about what he lacks. He is self-centered, stubborn, pessimistic and likes to win.

เอ็นวี่เป็นน้องคนเล็ก ขี้อิจฉา ไม่เคยพอใจ ในสิ่งที่ตัวเอง มีอยู่คิดถึงแต่สิ่งที่ตัวเอง ไม่มี ตลอดเวลา เมื่อเห็นคนอื่นมีก็อยากมีเป็น ของตัวเอง ต้องการการยอมรับ เอาแต่ใจ ตัวเอง ชอบเอาชนะ คิดลบ ดื้อและมองโลก ในแง่ร้าย...

Three

iwise King is the ruler of the Land of Crowns. He is extremely merciful, and has a great dream that everyone would be happy and able to fulfill his/her dreams.

ไอไวซ์คิงเป็นผู้ปกครองเมืองมงกุฎ มีความ เมตตาที่เป็นเลิศ มีความฝันที่ยิ่งใหญ่คือ อยากให้ทุกคนมีความสุขและบรรลุความ ฝันที่ฝันไว้

Swallow

Dream-swallower does not have their own dreams but likes to destroy other’s desires and dreams by saying “you CAN’T do it.” Their preys are those who do not have any dreams or those who might have dreams but lack of self-confidence.

ตัวกินฝัน ไม่มีความฝันเป็นของตัวเองแต่ ชอบทำลายกำลังใจและความฝันของผู้อื่นโดยบอกว่า ”ทำไม่ได้หรอก” อาหารของมัน คือผู้ที่ไม่มีความฝัน เมื่อผู้ใดไร้ซึ่งความฝัน และขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง มันจะถูกกิน

Lion

Leo is the King of the Jungle Island. He is serious and neat. He likes to set rules to protect the animals in the junglel He has many friends, is familiar with all the paths in the jungle, and knows every single species there.

ลีโอเป็นราชาแห่งเกาะป่าดงดิบ จริงจังและ เจ้าระเบียบชอบตั้งกฎเพื่อปกครองสัตวใน ป่า มีเพื่อนฝูงมากมาย รู้จักเส้นทางในป่า และสัตว์ทุกประเภท

Panda

Panda, a resident of Jungle Island, loves beautiful things. She acts as a philosopher who likes to think, teach, and criticize. She talks a lot but rarely put anything into action, and likes to make comments on things that she has never done.

แพนด้าอาศัยอยู่ในป่า รักสวยรักงาม ช่างคิด เจ้าทฤษฎี  วิจารณ์เก่ง พูดมาก ทำน้อย ชอบ แสดงความคิดเห็นที่ตัวเอง ไม่เคยลงมือทำ

Koro

Koro doesn’t have a dream. He is inquisitive, likes to gossip, knows everything about others, but does not have a clue about himself. He is full of fear, and coward. He is a favorite prey for dream-swallower

โกโรนั้นไม่มีความฝัน ชอบสอดรู้สอดเห็น ชอบนินทา รู้เรื่องราวของผู้อื่นแต่ไม่รู้เรื่องของตัวเองสักเรื่อง ขี้กลัวและหวาดระแวง เป็นอาหารโปรดของตัวกินฝัน

Bear

Bear is a big bear with a big heart, helpful, loving, warm, and always thinks of others.

แบร์ หมีใหญ่ใจดี เอื้อเฝื้อเผื่อแผ่ ให้ความรัก ความอบอุ่นและนึกถึงผู้อื่นเสมอ  

Joker

Joker is fun and always makes jokes. It loves performances and teasing other guardians..

โจ๊กเกอร์ สนุกสนาน มีอารมณ์ขันอยู่เสมอ ชอบการแสดงและการละเล่น ชอบแกล้ง ผู้อื่นเป็นชีวิตใจ

Lucky

Lucky is a representative of good fortune. He is always optimistic. Lucky loves to wish others so that they would be lucky, optimist, treasure themselves, happy and successful.

ลัคกี้เป็นตัวแทนแห่งความโชคดี คิดบวกกับ ตัวเองอยู่เสมอ ชอบอวยพรให้ผู้อื่นโชคดี มองโลกในแง่ดี เห็นคุณค่าในตัวเอง มีความ สุขและประสบความสำเร็จมีความสุขและประสบความสำเร็จ

Eurega

Euraga is smart, wise, clever and proficient. It likes to consider and analyze things with scientific methods , as well as invent new things.

ยูเรก้า ฉลาดเฉลียว มีปฏิภาณไหวพริบ มีความรู้รอบด้าน ชอบใช้เหตุผลในการคิด วิเคราะห์ ชอบการทดลองและชอบคิดค้น อะไรใหม่ๆ

Dota

Dota is a willful guardian, who always work hard to achieve its goals. It is determined, tough and courageous.

โดตะ มุ่งมั่น เด็ดเดี่ยว ชัดเจน เด็ดขาด จะเอาอะไรก็จะเอาให้ได้ ไม่ฟังเสียงใคร อาศัยอยู่ตามต้นไม้

Ghost

Ghost doesn’t have his own dream and thought. He needs someone to control and instruct. Every action of him is formed according to others’ expectations. He likes to encourage iwise to stay off course and off target.

ตัวไร้ฝัน ไม่มีความฝันและไม่มีความคิดเป็น ของตัวเองต้องมีผู้ควบคุมและสั่งการไม่ สามารถคิดและสั่งการเองได้ ดำเนินชีวิตตาม ความคาดหวังของผู้อื่น ชอบชักชวนให้ไอไวซ์ ออกนอกเส้นทางและเป้าหมาย